Andreja Upīša memoriālmājas Skrīveros apmeklējums

Skolas soma

Latvijas skolas somas iniciatīvas ietvaros 26. septembrī 1. – 4. klašu skolēni apmeklēja Andreja Upīša memoriālmāju Skrīveros. Skolēni piedalījās muzejpedagoģiskās programmas nodarbībā “Pazīsti kokus Andreja Upīša dārzā”. Muzejpedagoģiskā programma deva skolēniem iespēju iepazīt rakstnieka personību un bagāto, tēlaino valodu, kā arī sajust viņa mīlestību pret kokiem un aktīvi darboties svaigā gaisā. Ekskursijas gaitā skolēni iepazinās ar rakstnieka stādīto dārzu, koku daudzveidību, to stādīšanas iemeslus. Apstaigājot ar ekskursijas gidu rakstnieka māju, skolēniem bija iespēja iepazīties ar A. Upīša dzīvi Skrīveros, personīgām mantām, fotogrāfijām, mēbelēm. Ekskursijas laikā skolēnu uzdevums bija uzmanīgi klausīties gida stāstījumu, jo nodarbības 2. daļa notika dārzā un skolēniem bija nepieciešams dzirdēto izmantot orientēšanās spēlē.

Orientēšanās spēlei ir 3 daļas:

  • komandas risina krustvārdu mīklu (visas atbildes ir iekļautas gida stāstījumā, ko skolēni dzird muzeja ekskursijā);
  • komandas ar karti un darba lapu dodas meklēt 15 kokus muzeja dārzā;
  • komandām no atsevišķiem fragmentiem jāsaliek Andreja Upīša teikumi, kurus tematiski vieno dažādi koki.

Skolēnu komandas aizrautīgi lika krustvārdu mīklu, ar skolotāju palīdzību veidoja teikumus, bet lielāko prieku sagādāja koku meklēšana dārzā.

Atvadoties pateicāmies Skrīveru muzeja gidiem par pārdomātu, izzinošu un aktīvu nodarbību.

Internāta skolotāja Larisa Zakrevska