Aktualizēti iekšējās kārtības noteikumi

Skolā aktualizēti iekšējās kārtības noteikumi, papildinot tos ar pielikumu – ļoti vienkāršotiem un ar piktogrammām vizualizētiem esošiem skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Šie jaunie, vienkāršotie noteikumi neatceļ esošos iekšējās kārtības noteikumus, bet gan tos papildina. Tie paredzēti skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, autismu, valodas vai dzirdes traucējumiem, kuriem ir grūtības vai pat neiespējami saprast un uztvert rakstīto tekstu.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI skolēniem ar smagiem traucējumiem.

Noteikumi palīdzēs skolotājiem nodot skolēniem informāciju par uzvedības noteikumiem skolā, par to, ko tad īsti pieaugušais no skolēna sagaida. Tādējādi nodrošinot visu skolēnu drošību un kārtību skolā.

Šādi un līdzīgi vizuālā atbalsta materiāli var palīdzēt ne tikai problemātiskas uzvedības gadījumā, bet arī saziņai ar skolēniem, veicināt skolēna izpratni par dažādiem procesiem, parādībām un norisēm, veicināt skolēna patstāvību un neatkarību no pieaugušā. Ar piktogrammām var skaidrot arī darbību sākšanu/beigšanu un darbību secīgumu vispār.

Piktogrammas ir īpaši attēli. To izmantošana ir vienkāršs, pasaulē jau vairākus gadu desmitus izmantots veids, kā palīdzēt cilvēkiem orientēties apkārtnē, plānot laiku, izteikt savas vajadzības un sazināties ar citiem.

direktore Iveta Kļaviņa, 31.05.2019.