Attālināts mācību process

No 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim mācības notiks attālināti. Aicinām vecākus un skolēnus iepazīties ar kārtību, kā tas tiks organizēts:

Direktores video_informācija_23.03.2020.

Mācību priekšmeta skolotāju, internāta skolotāju, skolēnu un vecāku loma un atbildība, īstenojot attālinātu mācīšanos: ATTĀLINĀTS MĀCĪBU PROCESS lomas un atbildība.

Skolēnu brīvlaikā (no 16. līdz 20.martam) skolotāji apzināja komunikācijas veidus un tehniskās saziņas iespējas ar katru skolēnu (e-klase, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas), lai pēc brīvlaika varētu īstenot attālinātu mācību procesu, ņemot vērā katra bērna mācīšanās iespējas.

Aicinām skolēnus un vecākus regulāri sekot līdzi aktuālai informācijai e-klasē, skolas mājas lapā un Facebook kontā!

Jautājumu gadījumā skolēnus un vecākus aicinām sazināties ar internāta skolotāju.

Atbalstīsim viens otru un kopā mums viss izdosies!

Skolas direktore Iveta Kļaviņa, 22.03.2020.