Aizvadīta vecāku nedēļa

No 19. februāra līdz 23. februārim Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā notika vecāku nedēļa. Vecāki piedalījās mācību stundās, ārpusstundu aktivitātēs, tikās ar skolotājiem, administrāciju un atbalsta personālu.

3./4.c, 1./2.d, 4.d, 4./8.f, 8., 9., un 10. – 12. klasēs audzināšanas stundas vadīja vecāki, vecvecāki un  brāļi. Temati bija ļoti daudzveidīgi – ,,Profesija – taksometra šoferis”, ,,Automehāniķa, mūziķa un citas vīriešu profesijas”, ,,Vecāku profesijas”, ,,Vizuālā māksla”, ,,Izglītība un karjera”u.c. Paldies visiem, kuri vadīja stundas un nodarbības!

21.februārī skolā viesojās topošie pirmklasnieki un viņu vecāki. Notika saruna ar skolas administrāciju, kopīgi noskatījāmies skolas pulciņu dalībnieku sagatavoto koncertu. Topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem bija iespējams tikties ar savām nākošajām skolotājām, kā arī iepazīties ar skolas telpām un internātu.

23.februārī notika Skolas domes atklātā sēde, kurā varēja piedalīties visi vecāki. Sēdes sākumā runāja Valmieras Attīstības aģentūras valdes locekle Sanda Serafinoviča, kura pastāstīja, kā vecākiem līdzdarboties sava bērna karjeras veidošanā, kā arī iepazīstināja ar karjeras izglītības pasākumiem pilsētā un mūsu skolā. Kopā ar vecākiem bija skolas administrācija – direktore I.Kļaviņa, vietnieces l.Vaite un I.Kursīte, tika pārrunāti aktualizētie skolas normatīvie dokumenti, vecāki iepazīstināti ar skolas svarīgākajiem attīstības virzieniem šajā gadā un turpmāk. Vecāki uzdeva jautājumus par skolas dzīvi, izteica priekšlikumus. Klātesošajiem bija iespējams iepazīties ar 11. klases skolnieces Lauras Makšimas gleznām un 2. klases skolnieku JC Vindas podnieku darbnīcā veidotajiem darbiņiem.

Lai sadarbība ar vecākiem turpinās arī ikdienā!

Direktora vietniece Ina Kursīte

27.02.2017.