Aicinām vecākus 13.aprīlī uz semināru

Aicinām vecākus 2018.gada 13.aprīlī no plkst. 11.00 Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā (Leona Paegles ielā 5/7) uz semināru “Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā bērniem ar komunikācijas un uzvedības problēmām. Cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība”, lai kopīgi mācītos, sadarbotos, izprastu un veidotu vienotu pieeju bērnu ar uzvedības un komunikācijas grūtībām/traucējumiem izglītošanā.

Semināru vadīs Latvijas Autisma apvienības valdes priekšsēdētāja Līga Bērziņa.

Semināra saturs:
1. Sadarbības principi ar vecākiem, kuru ģimenē aug bērni ar uzvedības un komunikācijas problēmām.
2. Sensoro maņu nozīme skolas vidē (redze, dzirde, oža, tauste, garša) – problēmsituāciju apzināšana.
3. Maņu analīze
3.1. Kas ir autisms, kas ir sensorās vajadzības. Hiposesnitivitāte un hipersensitivitāte. Būtiskākie izaicinājumi, gatavojoties skolai, mācību laikā un starpbrīžos.
3.2. Būtiskākās uzvedības problēmas un to risinājumi.
3.3. Problēmsituāciju paredzēšana, prevencija, novēršana mācību procesa laikā un ārpus tā.
3.4. Praktisku risinājumu izstrāde skolā uzvedības problēmu mazināšanai izglītības iestāžu vidē, izmantojot pozitīvās motivēšanas sistēmas, vizuālo atbalstu un citas metodes
4. Videopiemēru analīze.

Darba kārtība:
11.00 – 12.30 1.daļa
12.30 – 13.00 Pusdienas skolas ēdnīcā (EUR 2)
13.00 – 14.30 2.daļa
14.30 – 14.45 Pārtraukums
14.45 – 16.15 3.daļa

Dalībai seminārā lūgums iepriekš pieteikties pie grupas vai internāta skolotājas, vai e-pastā vgv@valmiera.edu.lv, norādot:
– vecāka vārdu, uzvārdu;
– vai ēdīs pusdienas skolas ēdnīcā (EUR 2).
Dalība seminārā ir bez maksas.

Kopā mums to izdosies paveikt daudz labāk!

Uz tikšanos,
direktore Iveta Kļaviņa

Informācija par semināru