Attīstības centra speciālisti konsultē attālināti

Skolas Attīstības centra speciālisti sniedz attālinātas konsultācijas citu izglītības iestāžu skolēniem un vecākiem, kā arī metodisku palīdzību skolotājiem, tostarp par speciālās izglītības programmu īstenošanu ārkārtējās situācijas apstākļos.
Lai saņemtu konsultācijas un metodisku atbalstu, aicinām sazināties ar skolas direktores vietnieci Daigu Ramatu pa tālruni 26423136, e-pastā: daiga.ramata@valmiera.edu.lv vai attistibas.centrs@valmiera.edu.lv.
Darba laiks: darba dienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.
Attīstības centra metodiķi personīgi sazināsies ar to bērnu un jauniešu vecākiem, kuri regulāri apmeklēja nodarbības pie speciālistiem, lai vienotos par attālinātu individuālu nodarbību īstenošanu.
Skolas administrācija