7.-12.klašu skolēni turpina daļēji attālinātas mācības

Vector illustration of the online education or e-Learning concept.

Ievērojot Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka, ka no 2020. gada 26. oktobra līdz 13. novembrim mācības 7.–12. klasēs notiek attālināti, izņemot speciālās izglītības iestādes*, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 7.-12.klašu skolēni turpina daļēji attālinātas mācības saskaņā ar iepriekš noteikto Izglītības programmas apguves organizēšanas plānu, izņemot skolēnus ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izglītības programmā 21015911,:

no 2. novembra līdz 6. novembrim

KLĀTIENĒ mācās 7a., 8., 9. un 11. klašu skolēni

ATTĀLINĀTI mācās 7., 8a., 9a., 10. un 12. klašu skolēni

no 9. novembra līdz 13. novembrim

KLĀTIENĒ mācās 7., 8a., 9a., 10. un 12. klašu skolēni,

ATTĀLINĀTI mācās 7a., 8., 9. un 11. klašu skolēni.

no 16. novembra līdz 20. novembrim ATTĀLINĀTI mācās 7., 7a., 8., 8a., 9., 9a., 10., 11. un 12. klašu skolēni

no 23. novembra līdz 27. novembrim

KLĀTIENĒ mācās 7a., 8., 9. un 11. klašu skolēni

ATTĀLINĀTI mācās 7., 8a., 9a., 10. un 12. klašu skolēni

no 30. novembra līdz 4. decembrim

KLĀTIENĒ mācās 7., 8a., 9a., 10. un 12. klašu skolēni,

ATTĀLINĀTI mācās 7a., 8., 9. un 11. klašu skolēni.

no 7. decembra līdz 11. decembrim

KLĀTIENĒ mācās 7a., 8., 9. un 11. klašu skolēni

ATTĀLINĀTI mācās 7., 8a., 9a., 10. un 12. klašu skolēni

no 14. decembra līdz 18. decembrim

KLĀTIENĒ mācās 7., 8a., 9a., 10. un 12. klašu skolēni,

ATTĀLINĀTI mācās 7a., 8., 9. un 11. klašu skolēni.

 

1. – 6. klašu skolēni un 1. – 9.klašu skolēni izglītības programmā 21015911 mācības turpina KLĀTIENĒ skolā.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, var mainīties apmācību forma!

Aicinām ikvienu skolā un ārpus tās atbildīgi IEVĒROT noteiktos drošības pasākumus, kā arī sekot līdzi aktualitātēm skolas mājaslapā www.vgv.lv.

*Ministru kabineta noteikumi: http://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai, 27.1.4.punkts