Mārtiņdienas ražas svētki

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem

 

Tikko aizvadījām Mārtiņdienas ražas svētkus un ķekatās iešanu.

8.novembrī arī mūsu pirmskoliņā skanēja dziesmas, rotaļas, dziedāja, dejoja, priecājās un līksmoja. Kur vien skatu raidi raibi, raibie ķekatnieki pretī nāk. Izrībināja un izskandināja malu maliņas, lai nākošajā gadā visiem laba veselība un veiksme visos darbos.

Paldies sakām vecākiem par raibajām maskām un bagātīgo tirgus preci, ko bijāt sarūpējuši saviem mīļajiem bērniem.

Iveta Dobelniece, direktores vietniece

12.11.2018.