4.diena – projekts kā metode

SOS ciemata direktors Edijs Pētersons bija sagatavojis nodarbības par projektu metodes apguvi – projekts kā līdzeklis savu mērķu sasniegšanai, pašrealizācijas iespējām, kā arī personu ar speciālām vajadzībām iespējas piedalīties dažādos projektos.

Nodarbības sākās ar lūgumu aizspiest ausis un aprakstīt savas izjūtas. Lai gan visi dalībnieki strādā vai ikdienā dzīvo kopā ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem,  šis vingrinājums atkal lika saprast un aizdomāties, cik, no vienas puses, dzirdes traucējumi ir ierobežojoši, bet, no otras puses, dalību projektos tas neierobežo itin nemaz. Galvenais ir vēlme iedziļināties vienam otra vajadzībās, lūgt un pieņemt atbalstu un dalīties.