23.februārī Skolas padomes sēde

š.g. 23.februārī plkst. 10.00 Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra internāta 3.stāva atpūtas telpā notiks Skolas domes atklātā sēde, kurā aicināti piedalīties visi izglītojamo vecāki.

Skolas domes sēdes darba kārtība:

1) saruna ar Rīgas Tehniskās Universitātes karjeras konsultanti Jolantu Priedi “Kā līdzdarboties sava bērna karjeras veidošanā”;

2) tikšanās ar skolas direktori Ivetu Kļaviņu (informācija par skolas darbību pēc reorganizācijas, par 2018.gadā plānotajām rīcībām skolas vides uzlabošanā, Skolas padomes reglamenta projekta izskatīšana/apstiprināšana, aktualitātes skolas darbā);

3) vecāku ierosinājumi skolas darbības uzlabošanai.

Vairāk informācijas par vecāku nedēļu: https://vgv.lv/no-19-23-februarim-skola-notiks-vecaku-nedela/.

Uz tikšanos!

Direktore Iveta Kļaviņa

05.02.2018.