2.diena – pašatbildības darbnīca

2.dienas tēma – personiskās atbildības uzņemšanās par savas karjeras plānošanu; pašrealizācijas iespējas savā tuvākajā apkārtnē.

Kopā ar personības izaugsmes treneri un pasniedzēju Aleksi Daumi ieskatījāmies savos apslēptajos resursos un sapratām, ka mums ir dots daudz vairāk, nekā reizēm paši apzināmies. Un, ja paši protam strādāt ar saviem resursiem, tātad varam arī palīdzēt citiem un atbalstīt apkārtējos.