Vecāku nedēļa

Skolā no 18. līdz 22.februārim norisināsies Vecāku nedēļa. Tās ietvaros vecāki varēs piedalīties mācību stundās, ārpusstundu aktivitātēs, Skolas padomes atklātā sanāksmē (22.februārī plkst. 11.00 – 12.00 skolotāju istabā), individuāli tikties ar skolotājiem, atbalsta personāla speciālistiem un skolas administrāciju.

Lūgums vecākiem līdz 14.februārim informēt un saskaņot ar sava bērna klases internāta skolotāju dalību kādā no mācību stundām un/vai ārpusstundu pasākumiem.

Vecāku nedēļas ietvaros 20.februārī plkst 15.00 uz skolu aicinām tos skolēnus un viņu vecākus, kuri 2019./2020.mācību gadā plāno uzsākt apmeklēt mūsu skolu (topošos pirmklasniekus un citus), lai klātienē iepazītos ar skolu, skolotājiem un piedāvātajām iespējām. Pastāstīsim par to, kādas programmas īstenojam, kādus mācību priekšmetus katrā programmā skolēni mācās, kādu atbalstu sniedzam, kādi pulciņi mūsu skolā notiek un citu. Nāciet un uzziniet klātienē! Informācija par skolu

22.februārī plkst.11.00 – 12.00 skolotāju istabā notiks Skolas padomes atklātā sanāksme. Darba kārtībā:

1) 2018.gada skolas darbības pārskats (direktore Iveta Kļaviņa)

2) mācību un audzināšanas darba aktualitātes (direktora vietnieces Līga Vaite un Ina Kursīte)

3) nodarbība vecākiem “Bērnu saskarsmes prasmju veidošana” (skolas psiholoģe Iveta Kalna)

4) vecāku priekšlikumi skolas darba pilnveidošanai.

Uz tikšanos!

Skolas administrācija