13.martā speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs

2018.gada 13.martā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centrā (turpmāk – Skola)  notiks speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” 6h. Semināru organizē Skola sadarbojoties ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centru.

Darba kārtību skatīt te: Darba kārtība