1.diena – komunikācijas darbnīca

1.dienu pavadījām sadarbības zīmē kopā ar lektoru Juri Batņu.

Kāda ir komunikācijas specifika ar personām ar dzirdes traucējumiem?

Kādi ir pozitīvu savstarpējo attiecību radīšanas priekšnoteikumi?

Ko nozīmē ” dzīvot balansā”, sadarboties, neatstājot novārtā sevi un savas vajadzības? Kā neizdegt, sniedzot palīdzību citiem?

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem dalībnieki guva atbildes aizraujošā un pārdomātā nodarbībā.