1. – 4. klašu skolēnu radošo darbu izstāde „Dzimtās valodas diena”

21. februāris pasaulē tiek atzīmēts kā „Dzimtās valodas diena”. Gatavojoties tai, skolēni kopā ar saviem vecākiem tika lūgti sameklēt latviešu tautas dziesmu, uzrakstīt to un uzzīmēt tai ilustrāciju. No atvesties un uz skolu atnestiem darbiņiem ir iekārtota izstāde. Skolēni ar interesi aplūko zīmējumus, lasa tautasdziesmas, vērtē skolasbiedru darbus. Paldies visiem skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību, vēlmi līdzdarboties un atbalstu savam bērnam.

1. – 4.klašu internāta skolotājas